Aktivitetsplan løshund HEK 2020

Innledning

Vi er jo i den heldige situasjonen at vi har en økende interesse for løshund prøvene som klubben tilbyr til medlemmene. Dette er en trivelig situasjon og vi må ikke la sjansen til å utvikle dette gå fra oss.

Klubben drives av frivillig innsats fra de samme medlemmene og skal vi få dette til å utvikle seg over tid må vi la de som ønsker å bidra få plass i organisering av aktivitetene med den kompetanse de selv har bygd opp (ringen er sluttet ...).

Samtidig er det også veldig viktig at vi har en begrenset tidsramme på hver enkelt sin deltagelse i de forskjellige aktivitetene. Vi bør unngå at folk blir lei og slutter å utvikle kunnskap. Vi kan da tenke oss at vi rullerer en slik plan årlig og at ingen i prinsippet sitter med samme ansvar lenger enn to år. Det er greit å la stafettpinnen gå videre da.

Ved å innføre en slik rullering sender vi et viktig signal om at de som ønsker å delta i prinsippet er velkomne med den kunnskapen de har bygd opp gjennom deltagelse i klubbens aktiviteter.

 

Dommer utdannelse løshund

Dette blir en veldig viktig oppgave fremover. Hvis vi lander på 60+ prøvedager i skogen i 2020 så er dette en formidabel mengde med frivillig arbeid. Klubben trenger å ha en kontinuerlig prosess med utdanning nye dommere.

De som er kvalifisert får tilbud om teorikurs og de om er under utdanning må følges opp.

Nye dommere må også kurses i NPP programmet samt MSN/Whatsapp.

Torstein Dagsvik og Tor Arne Eriksen tar denne jobben f.o.m 2020

 

Prøveleder løshund

60+ prøvedager gir også prøveleder noe å henge fingrene i. Vi har tatt i bruk NPP (Nordisk prøve protokoll) dataprogram der hver enkelt dommer kan legge inn egne resultater for godkjenning av dommermøtet. Dette er vi helt nødt til å bruke skal vi komme i mål med såpass stort antall prøver. Det ligger også en utfordring å ta i bruk Messenger/Whatsapp til koordinering dommere/terreng og eventuelt Skype til dommermøter.

Per Storvik blir prøveleder og Svein Grøvnes blir NKK representant fom. 2020.

Samlet prøve løshund

Samlet prøve i 2019 var fullklaff. Vi hadde fantastisk vær og noen helt fantastiske resultater. Det var en enkelt beslutning å ta om at dette gjentar vi til neste år.

Etter en kort diskusjon ble det bestemt at vi flytter prøven til Rana i 2020. Et argument er at vi ønsker at klubben skal prøve å øke aktiviteten på løshund biten der.  Rana henger litt etter pdd.  Et annet og kanskje like viktig argument er at for mange så blir dette nye terreng og det er artig.

Nytt av 2020 er at vi har både en og todagers samlet prøve. Det blir live sending og Tracker peil til beste resultat som i 2019.

Påmeldinger og kjøring av resultater gjøres i utgangspunktet av vanlig prøveleder. Han må delegere ved behov.

Arild Bjørge og Eirik Langfors har ansvaret for tilrettelegging av arrangement. Tenker da på overnatting, møtelokale og terreng.

 

Kurs i oppstart løshund (En del av «det er artig å bli en bedre jeger» arrangementene)

Det kommer stadig vekk forespørsler om trening og bruk av løshund til klubben.  Felles for mange av henvendelsene er at folk sliter litt med å starte opp en løshund på korrekt måte. For å hjelpe til litt med oppstart har vi satt sammen et lite kurs som dekker de mest elementære tingene.

  • Hvorfor står elgen?
  • Hvordan få til et bra søk på hund?
  • Hvordan få til et godt uttak?

Dette er mer enn nok for de aller fleste i starten å jobbe med. Når disse tingene begynner å fungere vil det meste annet falle på plass av seg selv.

Vi har etter hvert mye god film (også fra prøver) fra medlemmenes egne elgarbeid å vise frem så det blir et interessant opplegg.

Tenker da at vi kjører to kurs i 2020. Et i Sandnessjøen/Leirfjorden og et i Rana. Størst behov for rekruttering der.

Niels-Henrik Andresen og Beate Sandnes har ansvaret for kurset f.o.m 2020

 

«Det er artig å bli en bedre jeger» - foredrag

Behov og innhold av årets foredrag ble bestemt etter dag 1 på fjor årets 2 dagers samlet prøve.  6 av 7 deltagere satt med sårbente hunder og var egentlig ute av leken mtp. topp resultat sammenlagt. Ikke veldig profesjonelt og et udiskutabelt behov for å bedre ferdigheter på dette området.

Vi bestemte da å invitere følgende kompetanse:

https://www.fjallveterinaren.se/om-kliniken/

Her vil det da bli råd om såre bein og forebyggende tiltak (Anna Pamuk).

HEK har søkt FMNO om FKT midler og håper på at vi får dekket reelle utgifter gjennom dette.

Det er da et ønske om å legge dette foredraget til kvelden etter utstilling i Vefsn. Vi snakker da om 25 april.

Det er en god ide å samkjøre disse arrangementene.

May Gunn Mosti og Beate Sandnes har ansvaret i 2020.

 

Oppsummering

Vi håper dette kan inspirere til fremtidig deltagelse i klubbens aktiviteter slik at dagens positive trend kan fortsette lenge fremover.

Vi oppfordrer medlemmer til å være aktive og kreative i tilbakemelding på denne aktivitetsplanen.

 

Hilsen

Niels-Henrik Andresen

Løshund ansvarlig