Årsmøte 2020

Årsmøte 2020

Publisert av Espen Dahl-Mortensen den 22.12.20.

Til Medlemmene i Helgeland Elghundklubb.                                                                                                        

 

Kjære medlem

 

Et nytt år er snart til ende og forberedelsene til årsmøte har startet.

Årsmøte for 2020 arrangeres lørdag 13. februar 2021, kl. 13.00 i Mosjøen

Middag går dessverre ut i år pga. Covid-19 situasjonen. Årsmøte planlegges avholdt i forhold til gjeldende smittevernregler pr. 13.02, og det knyttes noe usikkerhet til hva gjeldende regler er på dette tidspunkt.

 

Det blir et medlemsmøte i etterkant av årsmøte som beregnes starte kl. 16.

Innkalling til årsmøte med dagsorden vil bli kunngjort/utsendt senest 2 uker før årsmøte avholdes. 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styret, v/ Espen Storvik, Luktvassveien1676, 8664 Mosjøen e-post. storvik68@gmail.cominnen 10. januar 2020.   

 

Valg

Forslag på kandidater til styreverv sendes til valgkomiteens leder Espen Dahl-Mortensen innen 10. januar 2020. 

E-post: espendahl82@hotmail.com

Telefonnr: 98299025

 

Verv

Navn

 

Leder

Espen Storvik

På valg – velges for 1 år

Nestleder

Rune Korsvik

Ikke på valg

Styremedlem (kasserer)

May-Gunn Mosti

Ikke på valg

Styremedlem (sekretær)

Marit Andal

På valg – velges for 2 år

Styremedlem

Knut Lied

På valg – velges for 2 år

Varamedlem 1

Niels Henrik Andresen

På valg

Varamedlem 2

Bjørn Mosheim

På valg

 

 

Revisorer          

Velges for 1. år

 

Jon-Magne Svendsen - på valg

Åge Røilid - på valg

 

I tillegg skal det velges

1 representant til valgkomiteen - velges for tre år

1 vararepresentant til valgkomiteen - velges for ett år

3 representanter til RS 

 

 

  Styret i Helgeland EHK vil benytte anledningen til å ønske alle sine medlemmer m/ familie

                                                                       en riktig

                                                     God Jul og et Godt nytt år.

 

Mvh.  Styret i Helgeland EHK

v/ Marit Andal