Espen Dahl-Mortensen style=

Espen Dahl-Mortensen

Leder WEB ansvarlig
Rune Korsvik style=

Rune Korsvik

Nestleder
Marit Andal style=

Marit Andal

Sekretær
May-Gunn Mosti style=

May-Gunn Mosti

Kasserer
Knut Lied style=

Knut Lied

Styremedlem 1
Espen Storvik style=

Espen Storvik

Varamedlem 1
Jøran Valla style=

Jøran Valla

Varamedlem 2