Her er det hundene og deres evner som jegere som dirigerer alt. Hundene lokaliserer viltet og stiller (stopper, temmer) det ved å bruke en kombinasjon av los, skinnangrep og diverse andre triks. Vår jobb som førere begynner først når viltet er ferdig stilt (temt) og man stiller da innpå dyret. Dette er en adrenalinskapende aktivitet som er veldig effektiv. Hundens evne til å finne viltet er 100% når de først har forstått at dette er jobben deres.

Løshundjakt er tidkrevende i utføring og har en ganske høy terskel for å komme igang ordentlig. Klar bakdel at det er vanskelig å slutte når man først er igang...

Man har utviklet et prøvesystem som er basert på bruk av GPS peiler som har gjort tilgangen til info om hundenes jobb lettere tilgjengelig. Prøven er dermed blitt et ypperlig verktøy for de som ønsker å utvikle kunnskap som løshundfører og anbefales virkelig til de som ønsker å drive med dette.

Du finner prøvereglene her