Info uttaksregler NM løshund 2020

Info uttaksregler NM løshund 2020

Publisert av Niels-Henrik Andresen den 09.01.20. Oppdatert 31.01.20.

Til medlemmene:

Det er blitt en del støy rundt nye uttaksregler til NM løshund i 2020. Møteprotokoll der de siste endringene ble gjort ligger vedlagt og det er mange gode argumenter i flere retninger.

Helgeland Elghundklubb har to alternativer for å velge ekvipasje som skal delta:

Følgende gjelder:

Vedtak:
For uttak til NM 2020 kan områdeklubbene velge mellom to alternativer:
Alternativ 1: Gjennomsnittet av 4 beste prøvene uansett hvilket år prøvene er gjennomført, der minimum en to-dagers prøve er tellende. Krav om jaktchampionat på den jaktprøveformen som uttaket gjelder for.
Alternativ 2: Uttaksprøve, arrangert av områdeklubb som en-dagers prøve, der resultatet danner grunnlaget for uttaket. Krav om jaktchampionat på den jaktprøveformen som uttaket gjelder for.
Områdeklubbene stiller fritt til å velge en av uttakskriterier for NM 2020.

Det er viktig at de som er aktuelle hiver seg rundt og gjør ferddig championatet nå i januar. Beste ukene igjen....

Lykke til !

Styret i HEK

20191213 Møteprotokoll.pdf