Innkalling årsmøte 2021

Innkalling årsmøte 2021

Publisert av Espen Dahl-Mortensen den 12.02.22.

Årsmøte Helgeland Elghundklubb 2021

Fru Haugans hotell, 26.02.2022 kl. 11:00.

 

Saksliste

  1. Valg av møteleder
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av saksliste
  4. Valg av tellekorps
  5. Valg av 2 personer til å undertegne referat
  6. Valg av referent
  7. Styrets årsberetning
  8. Styrets årsregnskap
  9. Innkomne saker
  10. Valg

 

Det vil bli avholdt medlemsmøte kort tid etter årsmøtet. Saker til medlemsmøte kan sendes til Espen Dahl-Mortensen (espendahl82@hotmail.com)

For å ha kontroll på bevertningen er vi avhengige av påmelding. Det gjør dere her: Påmelding års- og medlemsmøte

 

Styret