Oppdatering - Årsmøte 2020

Publisert av Espen Dahl-Mortensen den 11.02.21.

Årsmøte i Helgeland Elghundklubb er satt til 13. februar.

Gjeldende koronaregler pr 10.02.21:

Det er lov å samle 10 personer i privat eller offentlig sammenkomst i leid eller offentlige lokaler uten fastmonterte seter. Dersom setene er fastmontert er det lov å samle 200, med tilstrekkelig avstand. Disse kravene er vanskelig å imøtekomme på kort varsel. 

Styret har derfor valgt å gjennomføre de vedtektsfestede sakene via en digital portal (www.digitalearsmoter.no), samtidig som vi ønsker å ha et ekstraordinært årsmøte der vi drøfter innkommende saker et senere tidspunkt. Vi ser for oss at dette ekstraordinære årsmøte kanskje må avholdes utendørs, og bør gjennomføres før 01.07. Dette betyr at det ikke blir et fysisk årsmøte 13.02.21, men i stedet vil dere få en link via SMS og/eller epost dere kan gå inn på et tidsrom over flere dager der dere kan avgi stemme evt. kommentere saker. Dere vil få nærmere beskjed om dette.

 

Portalen vil dessverre gi mindre muligheter for diskusjoner, men ved et fysisk ekstraordinært årsmøte innen 1. juli vil det være rom og muligheter.

Forhåpentligvis vil Covid-19 situasjonen lette opp etter hvert som vaksinen blir rullet ut, men dessverre umulig å forutse i skrivende stund.

 

Styret har ikke erfaring med en slik årsmøtegjennomføring og det er ikke en ønskesituasjon vi er i nå. Vi håper likevel at vi skal få dette til og vil gjøre det vi kan for å hjelpe til for de som trenger det. Årsmøteinvitasjonen vil gå til epostadressen som er registrert i medlemmenes "mine sider" på NKK.NO og dersom denne er ugyldig vil du ikke motta årsmøteinvitasjonen.  Epostadressen kan bare endres av medlemmene selv ved å gå inn på mine sider. Vi anmoder om at du går inn på mine sider på NKK og sjekker om epostadressen din er riktig og gjør endringer dersom du oppdager feil her.

 

Vi håper våre medlemmer har forståelse for dette og at flest mulig deltar via møteportalen.

 

 

Med vennlig hilsen

Styret