Viktig informasjon NM løshund 2020

Viktig informasjon NM løshund 2020

Publisert av Espen Dahl-Mortensen den 12.10.19.

Viktig informasjon til de av klubbens medlemmer som vurderer deltakelse i NM løshund 2020.

 

Norske Elghundklubbers forbund har gjort en revisjon av regler for uttak deltagelse NM løshund som gjelder fra 01.01.2020.

 

Det er blitt store endringer og den viktigste er at uttak gjøres etter resultat i en dedikert prøve samme sesong som NM arrangeres.

 

Se nye regler:

NM uttaksregler

 

Styret har diskutert litt og kommet frem til følgende løsning.

 

HEK må arrangere en egen prøve for dette formålet i perioden 21/8-15/9 2020. Det var da fristende å arrangere en samlet prøve der terreng og dommer trekkes, men siden dato her er fiksert risikerer vi at varmt vær stopper oss helt. Det må være under 15 grader og overskyet skal god dyrevelferd være ivaretatt.

Løsningen blir da en separat en-dags prøve der vi etter beste evne tilrettelegger for like forhold for de ekvipasjer som deltar. Vi har litt begrenset med terreng i denne perioden for hunder som ikke er komfortable med sau/rein og i kombinasjon med varmt vær vil dette kunne by på noen utfordringer.

Antall ekvipasjer og hvor mange starter hver ekvipasje kan gjøre vil være helt avgjørende for hvordan vi arrangerer dette. Vi har mange dyktige løshundekvipasjer på gang nå i klubben og det kan fort bli 5 ekvipasjer som konkurrere om plassen vi har i NM.

 

Det endelige antallet vet vi mer om etter årets prøvesesong så styret vil fremme et endelig forslag om regler for arrangementet på medlemsmøtet i forbindelse med årsmøtet i februar 2020.

 

Kom med innspill frem til da.

 

Det viktigste for de som har tenkt å delta er å få gjennomført en todagers prøve i 2019.

 

Lykke til!

 

Niels-Henrik Andresen

 

Prøveleder Løshund