Her skal hund og fører på en så stille og rolig måte som mulig prøve å komme i synskontakt med dyret. Hunden skal på en tydelig måte vise hvor dyret står, og så lede jeger/prøvegruppa fram dit.

Hunden skal tåle å se dyret uten å bli for ivrig. Den skal forholde seg rolig, slik at det er mulig for føreren å kunne avgi et sikkert skudd i en jaktsituasjon.

Dommeren poengsetter da prestasjonen etter 5 momenter. Prøvetiden er 6 timer med mulighet til å forlenge med 1 time hvis hunden er i arbeid med elg på slutten av ordinærtiden.

Ralf Campbells 10 bandhundbud

 • Les hunden hele tiden mens du går
 • Stol på hunden når den markerer noe
 • La hunden gå på overvær mest mulig
 • Du bestemmer retningen frem til hunden markerer
 • Stopp ofte og la hunden sjekke overværet
 • Les terrenget
 • Sjekk vindretningen hele tiden
 • Unngå åpne flater
 • Bruk fornuftige klær
 • Du går alltid for fort

 

 

Bandhundjakta har flere fordeler

 • Du kan trene året rundt
 • Du får et nært forhold til hunden din og lærer å lese den
 • Du vet alltid hvor hunden din er og kan avslutte når du ønsker det
 • Du kan ta med hunden å gå vekk fra dyret dersom det er «feil» dyr
 • Det er liten risiko for konflikt med rovdyr

 

På en bandhundprøve blir du bedømt i disse momentene:

Prestasjonsmoment

Poengskala

Vekttall

Oppførsel ved søk etter elg

0-10

1

Evnen til å finne elg

0-10

3

Oppførsel når den stiller innpå elg

0-10

3

Oppførsel framfor/ved syn av elg

0-10

2

Sporing

0-10

1

 

Sum maks prestasjonspoeng = 100p

Premiering

Felles for alle premiegrader er at hunden må oppnå minst 7 poeng i sporing

Til 1. premie kreves minst 75 poeng sammenlagt. Hunden må oppnå minst 7 poeng i alle moment. Dommer må ha sett elgen.

Til 2. premie kreves minst 65 poeng sammenlagt. Hunden må være bedømt i alle moment og ha oppnådd minst 6 poeng i moment 2.

Til 3. premie kreves minst 50 poeng sammenlagt. Hunden må være bedømt i alle moment.

 

Oversikt over jaktprøvereglene finner dere her