Det er et krav at jakt, felling og fangst ikke skal påføre viltet unødige lidelser, jf. lov 29. mai 1981 om jakt og fangst (viltloven) § 19. Det samme gjelder for vilt som av andre årsaker er påført skade, jf. lov 19. juni 2009 om dyrevelferd § 3. Som ledd i å oppfylle denne målsetningen skal alle jegere og jaktlag som jakter elg, hjort og rådyr ha tilgang på godkjent ettersøkshund. Krav om tilgang på godkjent ettersøkshund for jegere og jaktlag som jakter elg, hjort og rådyr er hjemlet i viltloven § 26 punkt 3. Utdypende bestemmelser finnes i forskrift 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 23, 24, 25 og 26.

A3. Instruks for godkjenning av ettersøksekvipasjer. Godkjent av Miljødirektoratet 1. januar 2017

Helgeland Elghundklubb arrangerer blod- og fersksporprøver. Hvis du ønsker å melde deg opp til prøve gjøres det via NKK sine sider.

Link til påmelding

Velg arrangementstype, prøvetype og arrangør.

Vi anbefaler at du setter deg inn i regelverket og det finner du her

Prøveleder 2022: Espen Dahl-Mortensen

NKK rep. 2022: Steinar Aufles

 

Espen Dahl-Mortensen og Alva på ettersøk etter påkjørt elg